ඉලක්ක

 • වාර්ෂිකව බිලියන 4.2 ක ශුද්ධ නිෂ්පාදන ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම සඳහා දැනට පවතින බිලියන 3 ක පොල් නිෂ්පාදනය, 40% කින් ඉහළ දැමීම.
Snow

ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම


 1. පොල් අංශයේ සංවර්ධනය පිළිබඳ දැනුම රැස් කිරීම සඳහා, වර්තමානයේ ගෝලීය සහ දේශීය වශයෙන් භාවිත වන හොඳම ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ කරුණු විවරණය කිරීම.
 2. මෙම අංශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය, පොල් වගා මණ්ඩලය සහ පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය එක ඒකකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ යුතුය.
 3. පොල් රෝපණය කළ ප්‍රදේශවලට ආසන්නව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල පිහිටවීම. එසේ නොවේ නම්, මෙම පොල් වගාවන්හි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම / සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම.
 4. පොල් වගා බිම් 20% කින් පුළුල් කිරීම, එනම් පොල් වගා කිරීම සඳහා අතිරේක අක්කර 200,000 ක ඉඩක් වෙන් කිරීම.
 5. පොල් වගාව සඳහා දැනට භාවිතා කරන මුළු භූමි ප්‍රමාණය අක්කර දසලක්ෂ අනුපන්දහසකි (1,095,000) කි. පොල් වග කරන භූමි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 14,022ක් ආවරණය වන පරිදි, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරීන් ද සහභාගී කරවාගනිමින්, අක්කරයකට ගස් 50 ක් අක්කරයකට ගස් 60 දක්වා වැඩි කළ හැකි පවත්නා ඉඩම්වල ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය හඳුනා ගැනීම.
 6. සෑම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශයකම සියලුම කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා පහත කරුණු ආවරණය වන ලෙස සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් පුහුණු වීඩියෝ නිර්මාණය කිරීම.
  • දැනට පවත්නා පොල් වගා බිම්වල (කුඩා වතු හිමියන්ගේ) හිස් ඉඩ හඳුනා ගන්නේ කෙසේද
  • පොල් සිටුවීමට භාවිතා කළ හැකි වෙනත් කුඩා ඉඩම් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද
  • වගා පිළිවෙත්
  • ජල කළමනාකරණය
  • පෝෂණ කළමනාකරණය
  • පළිබෝධ සහ රෝග කළමනාකරණය
  • පොල් සඳහා ගොවිපල උපකරණ
  • අස්වනු හා පසු අස්වනු තාක්ෂණයන්
  • පොල් සැකසීම
  • පොල් සඳහා යෝජනා ක්‍රම සහ සේවා
  • පොල් සඳහා අලෙවිකරණ උපාය
  • ගොවි-නිලධාරී සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද?
 7. 2020 දී පොල් බීජ නිෂ්පාදනය බීජ පැල මිලියන 2 ක් පමණි. 2021 සඳහා ඉලක්ක කර ඇත්තේ බීජ පැල වසරකට මිලියන 4 දක්වා වැඩි කිරීමයි. ඉදිරි වසර 10 සඳහා මිලියන 4 ක බීජ පැල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගියහොත්, එය දශකයක් තුළ ගස් මිලියන 40 ක වගාවකි.
 8. අක්කරයකට පොල් 2,500 - 3,000 ක් වගා කෙරේ. සාමාන්‍යයෙන්, ගසක ගෙඩි 50ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඇත. එක් අක්කරයක සාමාන්‍යයෙන් එවැනි පොල් ගස් 50 ක් වග කෙරේ. ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල් හා සසඳන විට ශ්‍රී ලංකාවේ එක් ගසකට නිපදවන ගෙඩි ප්‍රමාණය අඩුය. එක් ගසක ගෙඩි 60ත් 90ත් අතර ප්‍රමාණයක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා දෙමුහුන් පොල් වර්ග හඳුන්වා දිය යුතුය.
 9. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ අස්වැන්නක් සහිත පොල් ප්‍රභේදවල බීජ හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා, අක්කර 100 ක් හෝ ඊට වැඩි ඉඩම් හිමි පුද්ගලයින් ධෛර්යමත් කිරීමට, ඕනෑම දෙමුහුන් පොල් ප්‍රභේදයකින් බීජ පැල 6,400 දීමට කටයුතු කල යුතුයි. එමගින් පෞද්ගලික අංශයට අයත් මහා පරිමාණ පොල් බීජ ගොවිපොළවල් 10ක් ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත යුතුය.
 10. පවතින තත්ත්වය තුළ වාර්ෂිකව රෝපණය කරන පොල් පැල ප්‍රමාණය මිලියන 1.5ක ප්‍රමාණයකි.

  අමතරව රජය මගින් ක්‍රියාත්මක විශේෂ සහනාධාර වැඩපිළිවෙළක් යටතේ අමතර පොල් පැල මිලියන 04ක් එක් වසරකදී රෝපණය කිරීමට කටයුතු කිරීම.

  ඒ අනුව පොල් පැල මිලියන 20ක් වසර 05කදී ගෙඩි බිලියන 1.2ක් පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට එක්කරනු ඇත.

  එක් පොල් ගෙඩියක් ඇ.ඩො.සත 50ක අගයක් කර්මාන්තයට එකතු කිරීමෙන් එම පස් අවුරුදු සැලැස්ම හරහා (ඇ.ඩො.මි 120 × 5 = ඇ.ඩො.මි. 600ක) ආදායමක් උපයා ගත හැක.

  (ඇ.ඩො.මිලියන 600ක ආදායම)
 11. සෑම ගමකම පොහොර නිරන්තරයෙන් ලබා දීම.
 12. පොල් වගාවේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ නිර්මාණය කර නොමිලේ ප්‍රවේශය ඇතිව ගොවීන්ට youtube ඔස්සේ නැරඹීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීම.
 13. ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු කෘෂිකාර්මික විශ්ව විද්‍යාලය විසින් හඳුන්වාදෙන ලද coconut expert system ක්‍රමයට සමාන යෙදුමක් හඳුන්වා දීම.
  • පොල් සඳහා වගා පිළිවෙත්
  • පොල් සඳහා ජල කළමනාකරණය
  • පොල් සඳහා පෝෂක කළමනාකරණය
  • පොල් සඳහා පළිබෝධ සහ රෝග කළමනාකරණය
  • පොල් සඳහා ගොවිපල ක්‍රියාත්මක කිරීම (උපකරණ)
  • පොල් සඳහා අස්වනු හා පසු අස්වනු තාක්ෂණය
  • පොල් සැකසීම
  • පොල් සඳහා යෝජනා ක්‍රම සහ සේවා
  • පොල් සඳහා අලෙවිකරණ සහ ආයතන
  යන ඒවගෙන් සමන්විත වේ.
 14. නව තාක්ෂණයන්, ඉඩම් පුළුල් කිරීම, බීජ පැළ තවාන් සංවර්ධනය සහ වෙනත් නව ව්‍යාපෘති සඳහා මුල පිරීම් වැනි ක්ෂේත්‍රවල වැඩි දියුණු කළ යුතු අංශ හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවේ සහ ඉන්දුනීසියාවේ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සමඟ සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම.
 15. කෙටි කඳ සහ කඳ උසෙහි මන්දගාමී වර්ධනයක් ඇති පොල් වර්ග හඳුන්වා දීම.
 16. එකම පොල් වතුර රසයක් ඇති තැඹිලි ප්‍රභේදයක් හඳුන්වා දීම.
 17. අපනයන අරමුණු සඳහා තායිලන්තයේ මිහිරි ලපටි පොල් වලට සමාන පොල් වතුර රසයක් ඇති මිහිරි ලපටි පොල් හඳුන්වා දීම.
 18. කාර්යක්ෂම අන්තර් බෝග කළමනාකරණය,
  • දැනට පොල් වග කර ඇති ඉඩම් අක්කර දස ලක්ෂ අනු පන්දහසක ඉඩම් අතරින් ගොවීන්ට වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා රම්බුටන්, කහ, ගම්මිරිස්, වැනිලා, කෙසෙල්, අන්නාසි, කටු ඇනෝඩා වැනි වෙනත් භෝග වගා කර ඇති ඉඩම් හඳුනා ගැනීම.
  • දැනට පොල් වග කර ඇති ඉඩම් අක්කර දස ලක්ෂ අනු පන්දහසක ඉඩම් අතරින් ගොවීන්ට වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා රම්බුටන්, කහ, ගම්මිරිස්, වැනිලා, කෙසෙල්, අන්නාසි, කටු ඇනෝඩා වැනි වෙනත් භෝග වගා කර නොමැති ඉඩම් හඳුනා ගෙන එම ඉඩම් සඳහා ඉහත සඳහන් කළ අන්තර් භෝග හඳුන්වා දීම.
 19. පොල් මදය, කෙඳි, පොල් කටුව, නිමි භාණ්ඩ (කෙඳි ආශ්‍රිත) මෙන්ම පොල් ඉරටු සහ පොල් ආශ්‍රිත හස්ත කර්මාන්ත / දැව වැනි අනෙකුත් නිෂ්පාදනවල අපනයන අදායම 2020 දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 665 ක් විය. තේ අපනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,240 ක් වූ අතර රබර් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 816 ක් විය.
 20. ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු කුටුම්භ මිලියන 5.7 කි. එයින්, 36% ක් (මිලියන 2) බ්ලෙන්ඩර් පාවිච්චි කරයි. පොල් කිරි නිස්සාරණය සඳහා බ්ලෙන්ඩර් භාවිතා කරන්නේ ඔවුන්ගෙන් 50% ක් (මිලියනයක්) පමණි. කිරි නිස්සාරණය සඳහා දැනට බ්ලෙන්ඩර් භාවිතා නොකරන ඉතිරි පවුල් මිලියනයක කොටස සඳහා, පොල් කිරි නිස්සාරණය සඳහා බ්ලෙන්ඩර් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වීඩියෝවක් කළ හැකිය.
 21. ගෘහස්ථ ආහාර පිසීමේදී තෙල් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා air fryer වැනි තෙල් භාවිතා නොකරන උපකරණ හඳුන්වා දිය හැකිය.
 22. රෝපණය කරන ලද පොල් අක්කර වලින් 5% කට (අක්කර 50,000 කට) සහනාධාර ලබා දීමට උපාය මාර්ග සකස් කිරීම. දැනට සහනාධාරවලින් ප්‍රතිලාභ ලබන්නේ අක්කර 3,000 ක් පමණක් වන අතර එය පොල් වගාව යටතේ ඇති මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 0.3% ක් පමණි.
 23. පොල්තෙල් ලිහිල් තෙල් ලෙස විකිණීම අධෛර්යමත් කරන්න. බොහෝ විට ලිහිල් පොල්තෙල් අලෙවි කරන වෙළෙන්දෝ පිරිසිදු පොල්තෙල් මිල දී ගැනීම මිල අධික බැවින් පොල්තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේ ක්‍රමයක් ලෙස පාම් ඔයිල් මිශ්‍ර කරති.